Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Tymowej powstała w 1900 roku z inicjatywy Wojciecha Jasnosza, Jakuba Barwiołka, Michała Lendy i Marcina Kluby. Pierwszym komendantem był Wojciech Jasnosz, następnie funkcję tę pełnili: Jan Szpila, Stefan Ziółkowski, Wojciech Nastałek, Aleksander Tekiela, Kazimierz Marcinek, Eugeniusz Kornaś, Roman Trepa, Zbigniew Adamczyk i Tadeusz Szot.

W 1954 roku OSP otrzymała sztandar ufundowany przez mieszkańców i samochód z demobilu marki Dodge, następnym pojazdem w Tymowskiej remizie był Lublin.

W 1978 roku podjęto decyzję o budowie nowej wielofunkcyjnej remizy OSP. Głównymi inicjatorami budowy strażnicy byli Waleria Goryl, Władysław Jeleń, Jan Marzec, Eugeniusz Kornaś i Józef Malaga. Ochotnikom przewodniczył Roman Trepa. Kamień węgielny położono 1 czerwca 1980 roku, a cztery lata później budynek został oddany do użytku. Przez cały okres przeprowadzonej działalności straż inwestowała w obiekt: założono centralne ogrzewanie, wykonano remonty i przebudowy.

W 1990 roku na wyposażeniu OSP w Tymowej znalazł się Żuk, który poprawił mobilność jednostki.

W 1997 roku zakupiono samochód STAR 660, który został przystosowany na wóz bojowy przez samych strażaków.

W 1998 roku utwardzono plac przed budynkiem OSP.

W 2000 roku został zakupiony nowy sztandar dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej który służy do dziś i towarzyszy druhom na uroczystościach zarówno strażackich jak i kościelnych. W tym roku został wykupiony plac obok działki OSP od Gminnej Spółdzielni w Czchowie, sporządzono akt własności. W 2000 roku podjęto decyzję o rozbudowie budynku i w tym roku wykonano plan nowej części budynku.

W roku następnym tj. 2001 zaczęto budowę. Przez kolejne lata trwała intensywna budowa i remonty.

W 2005 roku zostały wymienione wszystkie okna oraz została wykonana elewacja budynku.

W 2006 roku został położony kamień na budynku i tym przedsięwzięciem zakończono gruntowne remonty.

W 2008 roku strażacy do swej jednostki sprowadzili z Niemiec samochód MERCEDES 1/16. Samochód został zakupiony za kwotę 65.000,00 z czego 50 % był finansowany przez Urząd Miejski w Czchowie.

W 2010 roku została także zakupiony samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 za kwotę 15.000,00 który został sfinansowany ze środków własnych.

Ochotnicy swoją działalnością pomagają w zdarzeniach losowych, wzmagają się z żywiołami na terenie własnej gminy oraz innych gmin gdy tylko widnieje taka potrzeba. Strażacy gotowi są zawsze nieść pomoc innym.

Druhowie nie tylko pomagają w trudnych zdarzeniach, ale podnoszą również swoje kwalifikację uczestnicząc w kursach i szkoleniach organizowanych przez Powiatową Straż Pożarną w Brzesku. Biorą pilny udział w zawodach sportowych i pożarniczych. Byli najlepsi w gminnych turniejach wielokrotnie, a w ostatnich latach wprost kolekcjonują puchary. Wielokrotnie zwyciężali na Biegu Floriańskim w Czchowie. W roku bieżącym Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Tymowej w wieku 10-16 lat reprezentowała Gminę Czchów na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 17 września w Iwkowej i zajęła 3 miejsce.

Obecnie Straż liczy 45 członków w wieku od 18 lat. 10 druhów od 16 do 18 lat, oraz 10-ciu druhów w wieku od 10 do 16 lat.

 

© 2017 O.S.P. Tymowa, wykonanie: Sklep Komputerowy Pixel